• DIỄN ĐÀN TOÀN CHỨC CAO THỦ

FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
Không couple là tác phẩm không chứa yếu tố tình cảm.
Có couple là tác phẩm có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
NỘI QUY BOX FANMADE

Đại Sảnh Chung

Threads
30
Messages
500
Threads
30
Messages
500

Kho tranh ảnh

Đọc kỹ phần WARNING phía trên Đại Sảnh Chung.
Threads
27
Messages
235
Threads
27
Messages
235

Đồng nhân KHÔNG couple

Fanfic không chứa yếu tố tình cảm
Threads
88
Messages
724
Threads
88
Messages
724

Đồng nhân CÓ couple

Fanfic có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
290
Messages
3,339
Threads
290
Messages
3,339

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Threads
1,139
Messages
4,714
Threads
1,139
Messages
4,714

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Threads
16
Messages
395
Threads
16
Messages
395