FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
58
Bình luận
972
Chủ đề
58
Bình luận
972

Kho tranh ảnh

Chủ đề
749
Bình luận
2,135
Chủ đề
749
Bình luận
2,135

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
758
Bình luận
4,249
Chủ đề
758
Bình luận
4,249

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
1,171
Bình luận
9,989
Chủ đề
1,171
Bình luận
9,989

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
4,252
Bình luận
12,493
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
4,252
Bình luận
12,493

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
27
Bình luận
522
Chủ đề
27
Bình luận
522