FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
43
Bình luận
710
Chủ đề
43
Bình luận
710
  • Lãi

Kho tranh ảnh

Chủ đề
117
Bình luận
768
Chủ đề
117
Bình luận
768

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
265
Bình luận
1,919
Chủ đề
265
Bình luận
1,919

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
487
Bình luận
5,208
Chủ đề
487
Bình luận
5,208

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
1,978
Bình luận
7,324
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
1,978
Bình luận
7,324

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
18
Bình luận
440
Chủ đề
18
Bình luận
440