FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
56
Bình luận
977
Chủ đề
56
Bình luận
977

Kho tranh ảnh

Chủ đề
800
Bình luận
2,261
Chủ đề
800
Bình luận
2,261

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
782
Bình luận
4,395
Chủ đề
782
Bình luận
4,395

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
1,245
Bình luận
10,400
Chủ đề
1,245
Bình luận
10,400

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
4,123
Bình luận
12,286
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
4,123
Bình luận
12,286

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
27
Bình luận
527
Chủ đề
27
Bình luận
527