FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
43
Bình luận
697
Chủ đề
43
Bình luận
697

Kho tranh ảnh

Chủ đề
116
Bình luận
756
Chủ đề
116
Bình luận
756

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
249
Bình luận
1,762
Chủ đề
249
Bình luận
1,762

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
470
Bình luận
4,936
Chủ đề
470
Bình luận
4,936

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
1,945
Bình luận
7,270
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
1,945
Bình luận
7,270

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
18
Bình luận
438
Chủ đề
18
Bình luận
438