FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
56
Bình luận
909
Chủ đề
56
Bình luận
909

Kho tranh ảnh

Chủ đề
530
Bình luận
1,718
Chủ đề
530
Bình luận
1,718

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
557
Bình luận
3,021
Chủ đề
557
Bình luận
3,021

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
954
Bình luận
8,816
Chủ đề
954
Bình luận
8,816

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
3,822
Bình luận
11,435
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
3,822
Bình luận
11,435

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
23
Bình luận
501
Chủ đề
23
Bình luận
501