FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
50
Bình luận
803
Chủ đề
50
Bình luận
803

Kho tranh ảnh

Chủ đề
201
Bình luận
1,052
Chủ đề
201
Bình luận
1,052

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
391
Bình luận
2,383
Chủ đề
391
Bình luận
2,383

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
707
Bình luận
7,060
Chủ đề
707
Bình luận
7,060

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
2,958
Bình luận
9,257
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
2,958
Bình luận
9,257

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
21
Bình luận
471
Chủ đề
21
Bình luận
471