FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
Không couple là tác phẩm không chứa yếu tố tình cảm.
Có couple là tác phẩm có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
NỘI QUY BOX FANMADE

Đại Sảnh Chung

Threads
35
Messages
575
Threads
35
Messages
575

Kho tranh ảnh

Đọc kỹ phần WARNING phía trên Đại Sảnh Chung.
Threads
59
Messages
454
Threads
59
Messages
454

Đồng nhân KHÔNG couple

Fanfic không chứa yếu tố tình cảm
Threads
147
Messages
1,077
Threads
147
Messages
1,077

Đồng nhân CÓ couple

Fanfic có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
324
Messages
3,689
Threads
324
Messages
3,689

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Threads
1,449
Messages
5,548
Threads
1,449
Messages
5,548

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Threads
17
Messages
408
Threads
17
Messages
408