FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
Không couple là tác phẩm không chứa yếu tố tình cảm.
Có couple là tác phẩm có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
NỘI QUY BOX FANMADE

Đại Sảnh Chung

Threads
31
Messages
506
Threads
31
Messages
506

Kho tranh ảnh

Đọc kỹ phần WARNING phía trên Đại Sảnh Chung.
Threads
27
Messages
236
Threads
27
Messages
236

Đồng nhân KHÔNG couple

Fanfic không chứa yếu tố tình cảm
Threads
104
Messages
834
Threads
104
Messages
834

Đồng nhân CÓ couple

Fanfic có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
296
Messages
3,395
Threads
296
Messages
3,395

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Threads
1,253
Messages
5,040
Threads
1,253
Messages
5,040

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Threads
16
Messages
395
Threads
16
Messages
395