FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
57
Bình luận
950
Chủ đề
57
Bình luận
950

Kho tranh ảnh

Chủ đề
598
Bình luận
1,846
Chủ đề
598
Bình luận
1,846

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
623
Bình luận
3,276
Chủ đề
623
Bình luận
3,276

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
1,040
Bình luận
9,264
Chủ đề
1,040
Bình luận
9,264
  • Thobeo

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
4,086
Bình luận
12,079
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
4,086
Bình luận
12,079

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
24
Bình luận
511
Chủ đề
24
Bình luận
511