FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
53
Bình luận
873
Chủ đề
53
Bình luận
873

Kho tranh ảnh

Chủ đề
344
Bình luận
1,324
Chủ đề
344
Bình luận
1,324

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
461
Bình luận
2,603
Chủ đề
461
Bình luận
2,603

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
826
Bình luận
7,976
Chủ đề
826
Bình luận
7,976

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
3,221
Bình luận
10,147
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
3,221
Bình luận
10,147

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
22
Bình luận
488
Chủ đề
22
Bình luận
488