FANCLUB

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Trụ Sở Liên Minh

Khu vực sinh hoạt chung của tất cả các nhân vật
Chủ đề
158
Bình luận
448
Sub-forums:
  1. Phòng tài liệu
Chủ đề
158
Bình luận
448

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Chủ đề
56
Bình luận
379
Chủ đề
56
Bình luận
379

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Chủ đề
50
Bình luận
226
Chủ đề
50
Bình luận
226

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Chủ đề
78
Bình luận
346
Chủ đề
78
Bình luận
346

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Chủ đề
42
Bình luận
160
Chủ đề
42
Bình luận
160

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Chủ đề
50
Bình luận
179
Chủ đề
50
Bình luận
179

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Chủ đề
92
Bình luận
381
Chủ đề
92
Bình luận
381

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Chủ đề
18
Bình luận
142
Chủ đề
18
Bình luận
142