FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Chủ đề
22
Bình luận
255
Chủ đề
22
Bình luận
255

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Chủ đề
14
Bình luận
137
Chủ đề
14
Bình luận
137

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Chủ đề
28
Bình luận
141
Chủ đề
28
Bình luận
141

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Chủ đề
7
Bình luận
40
Chủ đề
7
Bình luận
40

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Chủ đề
16
Bình luận
79
Chủ đề
16
Bình luận
79

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Chủ đề
22
Bình luận
202
Chủ đề
22
Bình luận
202

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Chủ đề
7
Bình luận
101
Chủ đề
7
Bình luận
101