FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Chủ đề
50
Bình luận
382
Chủ đề
50
Bình luận
382

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Chủ đề
33
Bình luận
207
Chủ đề
33
Bình luận
207

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Chủ đề
67
Bình luận
342
Chủ đề
67
Bình luận
342

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Chủ đề
36
Bình luận
141
Chủ đề
36
Bình luận
141

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Chủ đề
37
Bình luận
160
Chủ đề
37
Bình luận
160

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Chủ đề
67
Bình luận
377
Chủ đề
67
Bình luận
377

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Chủ đề
19
Bình luận
154
Chủ đề
19
Bình luận
154