FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Chủ đề
42
Bình luận
361
Chủ đề
42
Bình luận
361

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Chủ đề
26
Bình luận
186
Chủ đề
26
Bình luận
186

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Chủ đề
42
Bình luận
220
Chủ đề
42
Bình luận
220

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Chủ đề
17
Bình luận
75
Chủ đề
17
Bình luận
75

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Chủ đề
27
Bình luận
134
Chủ đề
27
Bình luận
134

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Chủ đề
42
Bình luận
311
Chủ đề
42
Bình luận
311

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Chủ đề
12
Bình luận
140
Chủ đề
12
Bình luận
140