FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Chủ đề
42
Bình luận
364
Chủ đề
42
Bình luận
364

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Chủ đề
26
Bình luận
187
Chủ đề
26
Bình luận
187

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Chủ đề
49
Bình luận
277
Chủ đề
49
Bình luận
277

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Chủ đề
22
Bình luận
106
Chủ đề
22
Bình luận
106

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Chủ đề
27
Bình luận
135
Chủ đề
27
Bình luận
135

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Chủ đề
45
Bình luận
318
Chủ đề
45
Bình luận
318

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Chủ đề
12
Bình luận
135
Chủ đề
12
Bình luận
135