• DIỄN ĐÀN TOÀN CHỨC CAO THỦ

FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Chủ đề
34
Bình luận
331
Chủ đề
34
Bình luận
331

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Chủ đề
21
Bình luận
163
Chủ đề
21
Bình luận
163

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Chủ đề
37
Bình luận
194
Chủ đề
37
Bình luận
194

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Chủ đề
14
Bình luận
62
Chủ đề
14
Bình luận
62

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Chủ đề
27
Bình luận
134
Chủ đề
27
Bình luận
134

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Chủ đề
36
Bình luận
284
Chủ đề
36
Bình luận
284

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Chủ đề
11
Bình luận
129
Chủ đề
11
Bình luận
129