FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Threads
13
Messages
214
Threads
13
Messages
214

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Threads
12
Messages
116
Threads
12
Messages
116

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Threads
7
Messages
71
Threads
7
Messages
71

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Threads
5
Messages
35
Threads
5
Messages
35

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Threads
9
Messages
62
Threads
9
Messages
62

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Threads
8
Messages
115
Threads
8
Messages
115

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Threads
3
Messages
83
Threads
3
Messages
83