FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
Không couple là tác phẩm không chứa yếu tố tình cảm.
Có couple là tác phẩm có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
NỘI QUY BOX FANMADE

Đại Sảnh Chung

Threads
14
Messages
294
Threads
14
Messages
294

Kho tranh ảnh

Đọc kỹ phần WARNING phía trên Đại Sảnh Chung.
Threads
19
Messages
179
Threads
19
Messages
179

Đồng nhân KHÔNG couple

Fanfic không chứa yếu tố tình cảm
Threads
56
Messages
487
Threads
56
Messages
487

Đồng nhân CÓ couple

Fanfic có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
214
Messages
2,575
Threads
214
Messages
2,575

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Threads
559
Messages
2,778
Threads
559
Messages
2,778

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Threads
16
Messages
381
Threads
16
Messages
381