• DIỄN ĐÀN TOÀN CHỨC CAO THỦ

FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
Không couple là tác phẩm không chứa yếu tố tình cảm.
Có couple là tác phẩm có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
NỘI QUY BOX FANMADE

Đại Sảnh Chung

Threads
19
Messages
337
Threads
19
Messages
337

Kho tranh ảnh

Đọc kỹ phần WARNING phía trên Đại Sảnh Chung.
Threads
22
Messages
194
Threads
22
Messages
194

Đồng nhân KHÔNG couple

Fanfic không chứa yếu tố tình cảm
Threads
72
Messages
607
Threads
72
Messages
607

Đồng nhân CÓ couple

Fanfic có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
271
Messages
3,031
Threads
271
Messages
3,031

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Threads
928
Messages
4,016
Threads
928
Messages
4,016

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Threads
16
Messages
392
Threads
16
Messages
392