Trụ Sở Liên Minh

Khu vực sinh hoạt chung của tất cả các nhân vật