Tsuki

Hàn Diệp là chân ái ?
Birthday
22/12/00 (Age: 20)
Location
Cái ổ nho nhỏ của Miêu
Team
Hưng Hân
Fan não tàn của
Lá lớn, Lá nhỏ, Mộc Tranh cưng cưng
Nick Discord
Tsuki

Signature

Nguyệt đã quen âm tình khuyết vô tình chuyển
Người thế nhưng một tấc tương tư một tấc tro.

Following

Followers