Những người đã thích bình luận số 2

 1. Mạc Tư

  Lure like như hack
  • Bình luận
   246
  • Số lượt thích
   2,086
 2. Gà con mê toàn chức

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   31
  • Số lượt thích
   17
 3. Núi Lửa Nhỏ

  Farm exp kiếm sống
  • Bình luận
   34
  • Số lượt thích
   190
 4. NgọcMai

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   8
  • Số lượt thích
   25
 5. Cố Tiểu Hoành

  Người chơi công hội From Hanoi
  • Bình luận
   82
  • Số lượt thích
   451
 6. Trời Sao

  Máy cày level
  • Bình luận
   170
  • Số lượt thích
   727
 7. aka_91ful

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   13
  • Số lượt thích
   10
 8. Phan My

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   15
  • Số lượt thích
   8
 9. mahuyetvotjn

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   51
  • Số lượt thích
   40
 10. Himayunan

  Phó bản trăm người
  • Bình luận
   174
  • Số lượt thích
   305
 11. Phương Trinh

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 12. Phạm Thu Hà

  Gà con lon ton 20 From Việt Nam
  • Bình luận
   1
  • Số lượt thích
   0
 13. Mây Cuối Trời

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   1
  • Số lượt thích
   3
 14. FanPD

  Lure like như hack From HCMC
  • Bình luận
   299
  • Số lượt thích
   1,724
 15. Tô Tô

  Dân thường Máy Chủ 10
  • Bình luận
   41
  • Số lượt thích
   67
 16. Vy Vinh

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 17. Ngân Sắc

  Farm exp kiếm sống
  • Bình luận
   71
  • Số lượt thích
   156
 18. Diệp Thần Lạc Thế

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   7
  • Số lượt thích
   7
 19. Katakara

  Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường From Nơi nào xa xa ấy
  • Bình luận
   576
  • Số lượt thích
   4,103
 20. Bản ngã

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 21. Le^ vu~

  Farm exp kiếm sống
  • Bình luận
   91
  • Số lượt thích
   104
 22. HoangAnh

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   2
 23. LeiA

  Dân thường Máy Chủ 10
  • Bình luận
   7
  • Số lượt thích
   78
 24. Osechi

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 25. Tứ Điệp Phong

  Gà con tiến hóa From Công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ
  • Bình luận
   5
  • Số lượt thích
   33
 26. Gris

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 27. Almighty Ughtis

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 28. oomi

  Đốm trắng giữa đại mạc From Thanh Đảo
  • Bình luận
   482
  • Số lượt thích
   3,289
 29. Lee Nguyen

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 30. Tương Du

  Máy cày level From Công hội Hư Không
  • Bình luận
   238
  • Số lượt thích
   787
 31. Watsuimiji

  Dân thường Máy Chủ 10 18
  • Bình luận
   47
  • Số lượt thích
   64
 32. ducatixx

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   35
  • Số lượt thích
   19
 33. DraHell

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   34
  • Số lượt thích
   18
 34. Trang

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 35. Hairua195

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   22
  • Số lượt thích
   28
 36. Tsuki

  Người chơi công hội 19 From Cái ổ nho nhỏ của Miêu
  • Bình luận
   136
  • Số lượt thích
   477
 37. Âu Nhược Hi

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 38. Gà con

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   8
  • Số lượt thích
   4
 39. Popo

  Dân thường Máy Chủ 10
  • Bình luận
   115
  • Số lượt thích
   77
 40. Bạch Nguyệt

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 41. Nhan Ly Miêu

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   3
  • Số lượt thích
   8
 42. PMQ

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 43. Sax1st

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   2
  • Số lượt thích
   2
 44. Rhinarin

  Gà con tiến hóa From Finland
  • Bình luận
   2
  • Số lượt thích
   21
 45. Minh_Phuong2212

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 46. Thiên Diệp

  Gánh team hạng nặng
  • Bình luận
   72
  • Số lượt thích
   148
 47. alice1712

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 48. frozenworld53

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 49. Tiếu Tiếu Ca Ca

  Farm exp kiếm sống From Australia
  • Bình luận
   56
  • Số lượt thích
   114
 50. anhtaiqb

  Phó bản trăm người
  • Bình luận
   235
  • Số lượt thích
   327