Những người đã thích bình luận số 2

 1. thị Án

  Gà con tiến hóa 17 From Oslo
  • Bình luận
   1
  • Số lượt thích
   29
 2. Sakura Sen

  Farm exp kiếm sống From Vi Thảo
  • Bình luận
   44
  • Số lượt thích
   194
 3. Mạc Tư

  Yên phân phân, vũ ngân ngân, hết chỗ điền
  • Bình luận
   299
  • Số lượt thích
   2,737
 4. Gà con mê toàn chức

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   31
  • Số lượt thích
   17
 5. Núi Lửa Nhỏ

  Người chơi công hội
  • Bình luận
   64
  • Số lượt thích
   419
 6. NgọcMai

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   8
  • Số lượt thích
   26
 7. Cố Tiểu Hoành

  VIC-tim of naming From Hanoi
  • Bình luận
   104
  • Số lượt thích
   688
 8. Trời Sao

  Dụng tẫn tâm ta, nâng gót chân người
  • Bình luận
   316
  • Số lượt thích
   1,348
 9. aka_91ful

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   13
  • Số lượt thích
   10
 10. Phan My

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   15
  • Số lượt thích
   8
 11. mahuyetvotjn

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   51
  • Số lượt thích
   40
 12. Himayunan

  Phó bản trăm người
  • Bình luận
   174
  • Số lượt thích
   327
 13. Phương Trinh

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 14. Phạm Thu Hà

  Gà con lon ton 21 From Việt Nam
  • Bình luận
   1
  • Số lượt thích
   0
 15. Mây Cuối Trời

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   1
  • Số lượt thích
   3
 16. FanPD

  Khanh bản giai nhân, nại hà si tặc From HCMC
  • Bình luận
   379
  • Số lượt thích
   2,384
 17. Tô Tô

  Dân thường Máy Chủ 10
  • Bình luận
   41
  • Số lượt thích
   67
 18. Vy Vinh

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 19. Ngân Sắc

  Farm exp kiếm sống
  • Bình luận
   77
  • Số lượt thích
   196
 20. Diệp Thần Lạc Thế

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   7
  • Số lượt thích
   7
 21. Katakara

  Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường From Nơi nào xa xa ấy
  • Bình luận
   820
  • Số lượt thích
   5,702
 22. Bản ngã

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 23. Le^ vu~

  Farm exp kiếm sống
  • Bình luận
   91
  • Số lượt thích
   104
 24. HoangAnh

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   2
 25. LeiA

  Dân thường Máy Chủ 10
  • Bình luận
   7
  • Số lượt thích
   80
 26. Osechi

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 27. Tứ Điệp Phong

  Dân thường Máy Chủ 10 From Công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ
  • Bình luận
   8
  • Số lượt thích
   51
 28. Gris

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 29. Almighty Ughtis

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 30. oomi

  Đốm trắng giữa đại mạc From Thanh Đảo
  • Bình luận
   486
  • Số lượt thích
   3,452
 31. Lee Nguyen

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 32. Tương Du

  An tĩnh đích tiểu nhi đồng ✿Σ( ̄。 ̄ノ)ノ From Công hội Hư Không
  • Bình luận
   256
  • Số lượt thích
   1,027
 33. Watsuimiji

  Dân thường Máy Chủ 10 19
  • Bình luận
   47
  • Số lượt thích
   69
 34. ducatixx

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   35
  • Số lượt thích
   19
 35. DraHell

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   34
  • Số lượt thích
   19
 36. Trang

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 37. Hairua195

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   22
  • Số lượt thích
   29
 38. Tsuki

  Người chơi công hội 20 From Cái ổ nho nhỏ của Miêu
  • Bình luận
   137
  • Số lượt thích
   497
 39. Âu Nhược Hi

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 40. Gà con

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   8
  • Số lượt thích
   4
 41. Popo

  Dân thường Máy Chủ 10
  • Bình luận
   115
  • Số lượt thích
   77
 42. Bạch Nguyệt

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 43. Nhan Ly Miêu

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   3
  • Số lượt thích
   8
 44. PMQ

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 45. Sax1st

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   2
  • Số lượt thích
   2
 46. Rhinarin

  Gà con tiến hóa From Finland
  • Bình luận
   2
  • Số lượt thích
   22
 47. Minh_Phuong2212

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 48. Thiên Diệp

  Gánh team hạng nặng
  • Bình luận
   72
  • Số lượt thích
   148
 49. alice1712

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 50. frozenworld53

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0