• DIỄN ĐÀN TOÀN CHỨC CAO THỦ

Những người đã thích bình luận số 1

 1. Hóng chuyện 24/7

  Phó bản trăm người From Bắc Kinh
  • Bình luận
   58
  • Số lượt thích
   323
 2. Ú chỉ thích ăn ngủ

  Lù khù ôm cái lu chạy mất
  • Bình luận
   300
  • Số lượt thích
   2,554
 3. aki kaori

  Gà con lon ton From Hà Nội
  • Bình luận
   3
  • Số lượt thích
   5
 4. Tương Du

  Nông dân công nghiệp From Công hội Hư Không
  • Bình luận
   249
  • Số lượt thích
   889
 5. Đỗ Tiểu Bạch

  Lure like như hack From Nằm vùng ở Luân Hồi
  • Bình luận
   623
  • Số lượt thích
   2,574
 6. Chianti

  Sad Chi : ( From Khác
  • Bình luận
   306
  • Số lượt thích
   2,461
 7. oomi

  Đốm trắng giữa đại mạc From Thanh Đảo
  • Bình luận
   484
  • Số lượt thích
   3,332
 8. Magnolia

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   37
  • Số lượt thích
   26
 9. Niernen

  21 liên sát, chờ người tới phá!
  • Bình luận
   203
  • Số lượt thích
   1,592
 10. Thiên Dạ Vô Ngân

  Người chơi công hội
  • Bình luận
   187
  • Số lượt thích
   519
 11. Tịch Vũ

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   14
  • Số lượt thích
   43
 12. Đảng ăn tạp

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   2
  • Số lượt thích
   4
 13. CryingDevil.

  Nông dân công nghiệp From lò nướng bánh
  • Bình luận
   238
  • Số lượt thích
   805
 14. Châu Thiên

  Farm exp kiếm sống
  • Bình luận
   56
  • Số lượt thích
   190
 15. Phi Tuyết

  Máy cày level
  • Bình luận
   114
  • Số lượt thích
   622
 16. Tán Ô Nhỏ

  Lure like như hack
  • Bình luận
   466
  • Số lượt thích
   2,600