Những người đã thích bình luận số 1

 1. Mều Tinh

  Máy cày level 17 From Hành tinh của loài Mèo :v
  • Bình luận
   192
  • Số lượt thích
   778
 2. Tương Du

  Phó bản trăm người From Công hội Hoàng Phong
  • Bình luận
   90
  • Số lượt thích
   254
 3. Đỗ Tiểu Bạch

  Lure like như hack From Nằm vùng ở Luân Hồi
  • Bình luận
   604
  • Số lượt thích
   2,243
 4. Lotus

  Máy cày level
  • Bình luận
   165
  • Số lượt thích
   754
 5. Bánh bao hâm hấp

  Máy cày level From Ở đâu còn lâu mới nói
  • Bình luận
   248
  • Số lượt thích
   556
 6. Gingitsune

  Phán quan Tự Sát
  • Bình luận
   496
  • Số lượt thích
   2,484
 7. aurora

  Lure like như hack From Nhà nuôi cánh cụt Thượng Hải
  • Bình luận
   1,281
  • Số lượt thích
   3,917
 8. Chianti

  Sad Chi : ( From Khác
  • Bình luận
   306
  • Số lượt thích
   2,368
 9. Neko-chan

  Nông dân công nghiệp
  • Bình luận
   186
  • Số lượt thích
   848
 10. Tiếu

  Máy cày level
  • Bình luận
   239
  • Số lượt thích
   643
 11. Túc Liên

  Enthusiastic Dramatist
  • Bình luận
   237
  • Số lượt thích
   1,152
 12. Mạc Tư Thân Ngoại

  Cống hiến cấp cao
  • Bình luận
   150
  • Số lượt thích
   1,115
 13. Châu Thiên

  Farm exp kiếm sống
  • Bình luận
   56
  • Số lượt thích
   187
 14. cây cỏ

  Người chơi công hội
  • Bình luận
   120
  • Số lượt thích
   358
 15. Lãi

  Lơ lửng trên mây, dòm đời vùng vẫy
  • Bình luận
   189
  • Số lượt thích
   1,645
 16. oomi

  Đốm trắng giữa đại mạc From Thanh Đảo
  • Bình luận
   464
  • Số lượt thích
   2,733
 17. Phi Tuyết

  Người chơi công hội
  • Bình luận
   114
  • Số lượt thích
   545