Những người đã thích bình luận số 1

 1. Hàn Chiêu Thiến

  Lure like như hack From Đà Lạt
  • Bình luận
   702
  • Số lượt thích
   2,337
 2. Takanashi

  Farm exp kiếm sống
  • Bình luận
   14
  • Số lượt thích
   153
 3. Trời Sao

  Máy cày level
  • Bình luận
   170
  • Số lượt thích
   727
 4. Mượn Hoa Hiến Phật

  Dân thường Máy Chủ 10
  • Bình luận
   11
  • Số lượt thích
   72
 5. takayukijo

  Dân thường Máy Chủ 10
  • Bình luận
   40
  • Số lượt thích
   80
 6. Tương Du

  Máy cày level From Công hội Hư Không
  • Bình luận
   238
  • Số lượt thích
   787
 7. Phong Quân

  Phó bản trăm người
  • Bình luận
   246
  • Số lượt thích
   302
 8. Ngân Sắc

  Farm exp kiếm sống
  • Bình luận
   71
  • Số lượt thích
   156
 9. Niêm Hoa Nhất Tiếu

  Phó bản trăm người From Hanoi
  • Bình luận
   28
  • Số lượt thích
   349
 10. Kobayashizu

  Người chơi công hội
  • Bình luận
   47
  • Số lượt thích
   442
 11. Thobeo

  Lure like như hack
  • Bình luận
   518
  • Số lượt thích
   3,688
 12. cây cỏ

  Máy cày level
  • Bình luận
   162
  • Số lượt thích
   599
 13. Lãi

  Lơ lửng trên mây, dòm đời vùng vẫy
  • Bình luận
   240
  • Số lượt thích
   2,430
 14. Ú chỉ thích ăn ngủ

  Lù khù ôm cái lu chạy mất
  • Bình luận
   298
  • Số lượt thích
   2,517
 15. Katakara

  Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường From Nơi nào xa xa ấy
  • Bình luận
   576
  • Số lượt thích
   4,097
 16. VongolaCiel

  Lure like như hack From Nhà nuôi cánh cụt Thượng Hải
  • Bình luận
   1,314
  • Số lượt thích
   4,546
 17. Mạc Tư

  Lure like như hack
  • Bình luận
   244
  • Số lượt thích
   2,078
 18. Tsuki

  Người chơi công hội 19 From Cái ổ nho nhỏ của Miêu
  • Bình luận
   136
  • Số lượt thích
   477
 19. Gingitsune

  Phán quan Tự Sát, Phong Đô đại quái
  • Bình luận
   604
  • Số lượt thích
   4,144
 20. ButNgonPhi

  Lure like như hack From Hàng Châu
  • Bình luận
   370
  • Số lượt thích
   4,273