Những người đã thích bình luận số 1

 1. cây cỏ

  Máy cày level
  • Bình luận
   162
  • Số lượt thích
   603
 2. Cát Tường Tam Bảo

  Cống hiến cấp cao
  • Bình luận
   366
  • Số lượt thích
   1,188
 3. Tương Du

  Nông dân công nghiệp From Công hội Hư Không
  • Bình luận
   244
  • Số lượt thích
   804
 4. Himayunan

  Phó bản trăm người
  • Bình luận
   174
  • Số lượt thích
   305
 5. Tsuki

  Người chơi công hội 19 From Cái ổ nho nhỏ của Miêu
  • Bình luận
   136
  • Số lượt thích
   477
 6. oomi

  Đốm trắng giữa đại mạc From Thanh Đảo
  • Bình luận
   484
  • Số lượt thích
   3,308
 7. Mều Tinh

  Lure like như hack 18 From Hành tinh của loài Mèo :v
  • Bình luận
   264
  • Số lượt thích
   1,554
 8. Gingitsune

  Phán quan Tự Sát, Phong Đô đại quái
  • Bình luận
   605
  • Số lượt thích
   4,328
 9. Lá Mùa Thu

  Sinh như Hạ Hoa, tử như Thu Diệp. From Thanh Đảo
  • Bình luận
   1,481
  • Số lượt thích
   47,834
 10. Mạc Tư

  Lure like như hack
  • Bình luận
   253
  • Số lượt thích
   2,162
 11. Katakara

  Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường From Nơi nào xa xa ấy
  • Bình luận
   586
  • Số lượt thích
   4,231
 12. Thobeo

  Lure like như hack
  • Bình luận
   541
  • Số lượt thích
   3,829