Các topic cần biết

Lá Mùa Thu

Sinh như Hạ Hoa, tử như Thu Diệp.
Messages
1,178
Likes
29,038
Location
Thanh Đảo
Team
Bá Đồ
#1

Các topic cần biết & link hữu ích

Toàn Chức Cao Thủ chính truyện:

- Mục lục Toàn Chức Cao Thủ
- Đỉnh Vinh Quang
- Vinh Quang Kỹ Năng Tập
- Profile nhân vật theo tiến độ truyện
- Thông tin cá nhân tuyển thủ
- Toàn Chức Timeline
- Manhua Toàn Chức Cao Thủ

Nơi sinh hoạt chính:

- Forum Toàn Chức
- Group chat Discord
- Facebook Toàn Chức

Forum Toàn Chức:

- Hướng dẫn sử dụng forum
- Luật forum Toàn Chức Cao Thủ
- Nơi để hú hét idol, high idol và deep idol: FANCLUB - Não tàn & proud
- Fanfic Toàn Chức tương tự bối cảnh nguyên tác, không có yếu tố tình cảm: Đã dịch, Tự sản xuất
- Fanfic Toàn Chức có yếu tố tình cảm, cả gei lẫn trực (Diệp Tu x Tô Mộc Tranh cũng thuộc khu này): Đã dịch, Tự sản xuất
- Kho fanfic convert
- Hội editor chuyên dịch fanfic Toàn Chức: Chung - Vòng Quay Tự Sát - Circle of Suicide
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook