Các topic cần biết

Status
Not open for further replies.

Lá Mùa Thu

Sinh như Hạ Hoa, tử như Thu Diệp.
Bình luận
1,485
Số lượt thích
56,669
Location
Thanh Đảo
Team
Bá Đồ
#1

Các topic cần biết & link hữu ích

Toàn Chức Cao Thủ chính truyện:

- Mục lục Toàn Chức Cao Thủ
- Đỉnh Vinh Quang
- Vinh Quang Kỹ Năng Tập
- Profile nhân vật theo tiến độ truyện
- Thông tin cá nhân tuyển thủ
- Toàn Chức Timeline
- Manhua Toàn Chức Cao Thủ

Nơi sinh hoạt chính:

- Forum Toàn Chức
- Group chat Discord
- Facebook Toàn Chức

Forum Toàn Chức:

- Hướng dẫn sử dụng forum
- Luật forum Toàn Chức Cao Thủ
- Nơi để hú hét idol, high idol và deep idol: FANCLUB - Não tàn & proud
- Fanfic Toàn Chức tương tự bối cảnh nguyên tác, không có yếu tố tình cảm: Đã dịch, Tự sản xuất
- Fanfic Toàn Chức có yếu tố tình cảm, cả gei lẫn trực (Diệp Tu x Tô Mộc Tranh cũng thuộc khu này): Đã dịch, Tự sản xuất
- Kho fanfic convert
- Hội editor chuyên dịch fanfic Toàn Chức: Chung - Vòng Quay Tự Sát - Circle of Suicide
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.

Bình luận bằng Facebook