Tên Trung của các nhân vật theo chiến đội trong Toàn Chức Cao Thủ

Ú chỉ thích ăn ngủ

Lù khù ôm cái lu chạy mất
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Facts & Quotes
Bình luận
266
Số lượt thích
2,077
Team
Hưng Hân
Fan não tàn của
ngư phủ và mấy con cá tự sát bất chấp
#1


Tên Trung của các nhân vật theo chiến đội trong Toàn Chức Cao Thủ

Người tổng hợp: Ú chỉ thích ăn ngủ
Nguồn tham khảo: Toàn Chức Cao Thủ - Profile nhân vật theo tiến độ truyện
Mục đích:
Để tiện hơn cho việc tìm ảnh, fic và tra cứu thông tin các nhân vật


Cách sử dụng topic:

Để dùng tên Trung tìm art, fic, thông tin,... liên quan đến Toàn chức, bạn dùng 全职高手 + tên Trung của nhân vật/chiến đội/couple đã được tổng hợp trong topic để tìm kiếm trên các trang như Google, Baidu, Weibo, Duitang, Lofter,...I. TÊN CÁC NHÂN VẬT THEO CHIẾN ĐỘI.
全职高手- Toàn chức cao thủ
Không có gì trong này đâu, để vô cho giống bên dưới nhìn cho nó đẹp thôi

兴欣 – Hưng Hân
Diệp Tu – 叶修

Tô Mộc Tranh – 苏沐橙

Phương Duệ – 方锐

Ngụy Sâm – 魏琛

Kiều Nhất Phàm – 乔一帆

Trần Quả – 陈果

Quan Dung Phi – 关榕飞

Ngũ Thần – 伍晨

Mạc Phàm – 莫凡

Đường Nhu – 唐柔

Bao Vinh Hưng – 包荣兴

La Tập – 罗辑

An Văn Dật – 安文逸

霸图- Bá Đồ
Hàn Văn Thanh – 韩文清

Trương Tân Kiệt – 张新杰

Tống Kỳ Anh – 宋奇英

Trương Giai Lạc – 张佳乐

Lâm Kính Ngôn – 林敬言

Bạch Ngôn Phi – 白言飞

蓝雨- Lam Vũ
Hoàng Thiếu Thiên – 黄少天

Dụ Văn Châu – 喻文州

Lư Hãn Văn – 卢瀚文

Phương Thế Kính – 方世镜

Trịnh Hiên – 郑轩

Từ Cảnh Hi – 徐景熙

Lam Hà (Hứa Bác Viễn) – 蓝河 (许博远)

Tống Hiểu – 宋晓

微草 – Vi Thảo
Vương Kiệt Hi – 王杰希

Phương Sĩ Khiêm – 方士谦

Lưu Tiểu Biệt – 刘小别

Cao Anh Kiệt – 高英杰

Viên Bách Thanh – 袁柏清

Liễu Phi – 柳非

Đặng Phục Thăng – 邓复升

Chu Diệp Bách – 周烨柏

轮回 – Luân Hồi
Chu Trạch Khải – 周泽楷

Giang Ba Đào – 江波涛

Tôn Tường – 孙翔

Phương Minh Hoa – 方明华

Đỗ Minh - 杜明

Lữ Bạc Viễn - 吕泊远

Ngô Khải -吴启

百花 – Bách Hoa
Trâu Viễn – 邹远

Vu Phong – 于锋

Mạc Sở Thần -赵禹哲

Tằng Tín Nhiên -曾信然

Trương Vỹ -张伟

Chu Quang Nghĩa -周光义

呼啸 – Hô Khiếu
Đường Hạo – 唐昊

Lưu Hạo -刘皓

Lâm Phong -林枫

Nguyễn Vĩnh Bân -阮永彬

Triệu Vũ Triết -赵禹哲

嘉世 - Gia Thế
Khưu Phi – 邱非

Ngô Tuyết Phong – 吴雪峰

三零一度 – Ba Lẻ Một
Dương Thông – 杨聪

Bạch Thứ – 白庶

Lý Diệc Huy – 李亦辉

烟雨 – Yên Vũ
Sở Vân Tú – 楚云秀

Lý Hoa -李华

Thư Khả Hân - 舒可欣

Thư Khả Di - 舒可怡

雷霆 – Lôi Đình
Tiêu Thời Khâm – 肖时钦

Đới Nghiên Kỳ – 戴妍琦

虚空 – Hư Không
Lý Hiên – 李轩

Ngô Vũ Sách – 吴羽策

Lý Tấn – 李迅

Cái Tài Tiệp – 盖才捷

Các Triệu Lam -葛兆蓝

Đường Lễ Thăng -唐礼升

Dương Hạo Hiên -杨昊轩

Khác
Tô Mộc Thu – 苏沐秋

Điền Sâm – 田森

Lâu Quan Ninh – 楼冠宁

Tôn Triết Bình – 孙哲平

_____________________góc pr_______________________

Hiện bạn Ú đang ôm một topic tổng hợp mới là topic Tổng hợp cảm nhận các fic trên forum, topic này sẽ tổng hợp các nhận xét có tính tham khảo của toàn bộ fic trên forum kèm link truyện, giúp các bạn muốn đọc fic có thể dễ dàng chọn lựa hơn.

Mong mọi người ghé thăm và ủng hộ
(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

 
Last edited:

Ú chỉ thích ăn ngủ

Lù khù ôm cái lu chạy mất
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Facts & Quotes
Bình luận
266
Số lượt thích
2,077
Team
Hưng Hân
Fan não tàn của
ngư phủ và mấy con cá tự sát bất chấp
#2
II. TÊN CÁC THẺ TÀI KHOẢN
索克萨尔- Sách Khắc Tát Nhĩ

扫地焚香- Quét Đất Dâng Hương

大漠孤烟- Đại Mạc Cô Yên

夜雨声烦- Dạ Vũ Thanh Phiền

气冲云水- Khí Xung Vân Thủy

王不留行- Vương Bất Lưu Hành

鬼灯萤火- Quỷ Đăng Huỳnh Hỏa

石不转- Thạch Bất Chuyển

鸾辂音尘- Loan Lộ Âm Trần

生灵灭- Diệt Sinh Linh

蓝河- Lam Hà

一寸灰- Một Tấc Tro

残忍静默- Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc

沐雨橙风- Mộc Vũ Tranh Phong

唐三打- Đường Tam Đả

一枪穿云- Nhất Thương Xuyên Vân

逢山鬼泣- Phùng Sơn Quỷ Khấp

无浪- Vô Lãng

德里罗- Đức Lý La

鬼迷神疑- Quỷ Mê Thần Nghi

秋木苏- Thu Mộc Tô

再睡一夏- Tái Thụy Nhất Hạ

无敌最俊朗- Trai Ngầu Cầu Bại

忧郁小猫猫- Mèo Con U Sầu

风景杀 Phong Cảnh Sát

吴钩霜月 Ngô Câu Sương Nguyệt

蓝桥春雪 Lam Kiều Xuân Tuyết

君莫笑 Quân Mạc Tiếu

飞刀剑 - Phi Đao Kiếm

海无量 - Hải Vô Lượng

冷暗雷 - Lãnh Ám Lôi

鬼魅才 - Quỷ Mị Tài

夜度寒潭- Dạ Độ Hàn Đàm

月中眠 - Nguyệt Trung Miên

包子入侵 - Bánh Bao Xâm Lấn

木恩 - Mộc Ân

战斗格式- Cách Thức Chiến Đấu

冬虫夏草 - Đông Trùng Hạ Thảo

叶下红 - Diệp Hạ Hồng

枪淋弹雨 - Thương Lâm Đạn Vũ

迎风布阵 - Nghênh Phong Bố Trận

小手冰凉 - Tay Nhỏ Lạnh Giá

逐烟霞 - Trục Yên Hà

寒烟柔 - Hàn Yên Nhu

云山乱 - Vân Sơn Loạn

昧光 - Muội Quang

风城烟雨 - Phong Thành Yên Vũ

毁人不倦- Hại Người Không Mệt

笑歌自若 - Tiếu Ca Tự Nhược

林暗草惊 - Lâm Ám Thảo Kinh

谁不低头 - Ai Không Cúi Đầu

莫敢回手 - Há Dám Phản Kháng

沾衣乱飞 - Áo Ướt Bay Loạn

鬼疑神迷 - Quỷ Mê Thần Nghi

韶光换 - Thiều Quang Hoán

一叶之秋 – Nhất Diệp Chi Thu


III. TÊN CÁC COUPLE
All Diệp – all叶

Song Diệp – 双叶

Diệp Lam – 叶蓝

Diệp Khưu – 叶邱

Tán Tu – 伞修

Diệp Tranh – 叶橙

Mạc Tranh – 莫橙

Hàn Diệp – 韩叶

Hàn Trương – 韩张

Dụ Diệp – 喻叶

Dụ Hoàng – 喻黄

All Hoàng – all黄

All Vương – all王

Vương Dụ Vương – 王喻王

Phương Vương – 方王

Chu Hoàng – 周黄

Chu Diệp – 周叶

Chu Giang – 周江

Chu Tường – 周翔

Hạo Tường – 昊翔

Lâm Phương – 林方

Cao Kiều – 高乔

Khưu Kiều – 邱乔

Vu Viễn – 于远, 于邹

Song Hoa – 双花

Song Quỷ – 双鬼

Lưu Lư – 刘卢

Tôn Tiêu – 翔肖

Tiêu Đới – 肖戴

Sở Tô Đới – 楚苏戴

Ngụy Quả – 魏果

Đỗ Nhu – 杜柔

Bao La – 包罗

Dương Bạch – 杨白

Đặng Lý – 邓李

Tống Cái – 宋盖
 

Giang Phong

Dân thường Máy Chủ 10
Bình luận
73
Số lượt thích
51
#3
IV. TÊN MỘT SỐ SKILL
Chú ý: Tên các skill còn thiếu rất nhiều và chưa được sắp xếp theo nghề
Thuật Băng Tiễn: 冰箭术

Pháo Mảnh Đạn: 刺弹炮

Kiếm Ảnh Bước: 剑影步

Đại Bác:加农炮

Viên Vũ Côn: 圆舞棍

Pháo Chống Tăng: 坦克炮

Pháo Lượng Tử: 量子炮

Phấn Hàn Băng: 寒冰粉

Pháo Bình Phong: 屏风炮

Pháo Huyền Từ: 悬磁炮

Pháo Lazer: 激光炮

Áp Súng: 押枪

Phi Súng: 飞枪

Vỡ Núi Kích: 崩山击

Đạn Vô Ngân: 弹无痕

Niệm Lồng Khí: 念气罩

Rút Đao Trảm: 拔刀斩

Trảm Lốc Xoáy: 旋风斩

Đá Lốc Xoáy: 旋风脚

Tinh Lạc Chùy: 星落锤

Bộ Ám Văn: 暗纹套

Bão Tuyết: 暴风雪

Nguyệt Quang Trảm: 月光斩

Thuật trị liệu: 治疗术

Đạn lơ lửng: 浮空弹

Mãn Viên Trảm: 满圆斩

Mãn Nguyệt Trảm: 满月斩

Đạn Sóng Khí: 气波弹

Tơ Cát: 沙蚕丝

Đá Bùng Cháy: 烈焰石

Tật Không Đạp: 疾空踏

Kiếm Bạch Quang: 白光剑

Đá Mài: 磨砂石

Sói Trắng: 白狼

Lông Sói Trắng: 白狼毫

Nanh Sói Trắng: 白狼牙

Da Sói Trắng: 白狼皮

Lạc Hoa Chưởng: 落花掌

Hổ Chi Ấn: 虎之印

Nọc độc nhền nhện: 蛛毒液

Nhền Nhện Vương: 蜘蛛王

Nhền Nhện Tinh: 蜘蛛精

Liệt Ba Trảm: 裂波斩

Đâm Liên Chớp: 连突刺

Che Ảnh Bước: 遮影步

Phấn Xua Tan: 驱散粉

Đạn Ma Pháp: 魔法弹

Rồng Ngẩng Đầu: 龙抬头

Liên Chớp: 两记

Loạn Xạ: 乱射

Chém Ngược: 倒斩

Đạn Băng: 冰弹

Băng Tra: 冰渣

Băng Tiễn: 冰箭

Đánh Lùi: 击退

Cắt Yết Hầu: 割喉

Đấm Móc: 勾拳

Hóa Máu: 化血

Chịu Thân: 受身

Hút Máu: 吸血

Thiên kích: 天击

Đấm Vỡ: 崩拳

Lựu Đạn: 手雷

Ném Đá: 扔石

Ném Cát: 抛沙

Bạt Kích: 拔击

Quăng Ném: 接投

Cuồng Bạo: 暴走

Đỡ đòn: 格挡

Tàn Ảnh: 残影

Sa Tằm: 沙蚕

Bôi Độc: 涂毒

Huyễn Văn: 炫纹

Chạy nhanh: 疾跑

Thuẫn Kích: 盾击

Lá Chắn Phản: 盾反

Gạch Tập Kích: 砖袭

Nhảy Bật : 空跃

Máu Đỏ: 红血

Lăn người: 翻滚

Quật ngã: 背摔

Lên Gối: 膝撞

Tập Kích Gối: 膝袭

Máu Điên: 血疯

Đạp Bắn: 踏射

Trọng Kích: 重击

Khóa Yết Hầu: 锁喉

Kính Nguyệt: 镜月

Quất Roi: 鞭挞

Quỷ Ấn: 鬼印

Quỷ trảm: 鬼斩

Quỷ Trận: 鬼阵

Ưng Đạp: 鹰踏

Long nha: 龙牙

Vòng quang điện: 光电环

Bạch Vu Nữ: 白巫女

Hồ Thiên Ba: 千波湖

Thôn Cáp Đức: 哈德村

Hồ Quang Thiểm: 弧光闪

Rừng Không Tri: 空知林

Thành Không Tích: 空积城
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook