Thông tin Tổng hợp nhận xét, giới thiệu về các fic trên forum TCCT

Thư HyHy

Gà con tiến hóa
Bình luận
16
Số lượt thích
15
Location
Hà Nội
Team
Lam Vũ
Fan não tàn của
Dụ tim đen , Tiểu An ,
#41


Nơi tổng hợp nhận xét các fic của forum

Chủ nhà: Ú Siu Nhân + @Tương Du
Các fic được lấy tại Toàn Chức Cao Thủ forum
Discord- Trụ sở chính cho chúng ta cùng quắn fic

Nếu bạn theo Cp nào nhưng không tìm được người quắn fic chung, hãy tìm tới Discord, nơi tụ hội aka trụ sở hoạt động của hội làm và quắn fic Toàn Chức.

MỤC LỤC

NCp- Fic không chứa yêu tố tình cảm
Đã dịch
Trang 1
Trang 2
Hưng Hân
Bá Đồ Lam Vũ
Vi Thảo Gia Thế
Các chiến đội khác

Tự viết + convert
Trang 1
Trang 2


Có Cp - fic chức các yếu tố tình cảm
Toàn viên
Trang 1
Trang 2

Boy - Girl
( Diệp Tranh, Ngụy Quả, Trương Sở, Tiêu Đới,... )

Song Hoa
Đã dịch + tự viết Convert

Tán Tu

Dụ Hoàng Dụ

Hàn Diệp

Lâm Phương
...​
Chưa dịch - [Nhiều CP] ✧狂躁格子分割地段✧ - ryou-onkm - 18/10/2014 @Katakara
 

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
1,238
Số lượt thích
7,884
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Diệp Lam, Song Hoa và Dụ Hoàng
#42

Bình luận bằng Facebook