Thông báo List fanfic Toàn Chức thường quy đã dịch

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Bình luận
5,489
Số lượt thích
7,010
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#1


- Topic sẽ cố gắng cập nhật theo tình hình up truyện trên forum.
- Nếu thấy thiếu thì pm Lá bổ sung nha.
- Đảng nào chưa có truyện dịch sẽ chưa có list. Thứ tự post sẽ thay đổi khi có nhiều fic hơn.
- Xin gửi lời cảm ơn to bự đến @Gingitsune, người cập nhật topic này liên tục.

Note cho người đọc: Nếu truyện quá nhiều không biết đọc từ đâu, hãy xem thử Topic Giới thiệu & Review. Lưu ý: Topic giới thiệu & review là chung cho cả Non CP lẫn Có CP, hàng dịch lẫn tự sản xuất.

Note cho người tìm truyện cày: Hãy ghé Thư viện convert nếu bạn muốn dịch truyện nha. Còn rất rất nhiều truyện hay của đủ mọi chiến đội và nhân vật đang chờ bạn đem đến cho người đọc đó!

 
Last edited:

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Bình luận
5,489
Số lượt thích
7,010
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#2
Toàn viên & nhóm tổ


 
Last edited by a moderator:

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Bình luận
5,489
Số lượt thích
7,010
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#3

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Bình luận
5,489
Số lượt thích
7,010
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#4
Last edited by a moderator:

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Bình luận
5,489
Số lượt thích
7,010
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Bình luận
5,489
Số lượt thích
7,010
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#7
Last edited by a moderator:

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Bình luận
5,489
Số lượt thích
7,010
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#8
Chiến đội & nhân vật khác
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook