List Tổng Hợp Doujinshi/Hình/Video TCCT Ship Only (cập nhật ngày 14/6/2021)

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác
#1


- Topic sẽ cố gắng cập nhật theo tình hình up dou/hình/video trong Kho Tranh Ảnh.
(Nhưng các bạn cũng sẽ thấy hình ảnh/video rơi rớt khắp nơi trên 4rum. Đừng ngần ngại mà ghé qua các chiến đội hoặc CP đảng để kiếm hình nha)
- Nếu thấy thiếu thì pm Kata bổ sung nha.
- Đảng nào chưa có dou được đăng thì sẽ chưa có list. Thứ tự post sẽ thay đổi khi có nhiều dou hơn.

Note cho người muốn tham gia dịch dou:
- Hãy ghé Kho Doujinshi Raw nếu bạn muốn tìm dou để dịch nha. Còn rất rất nhiều truyện hay của đủ mọi chiến đội và nhân vật đang chờ bạn đem đến cho người đọc đó!
- Còn nếu bạn muốn tham gia mà không biết nên bắt đầu từ đâu thì hãy inbox Katakara! ;)

~~~~~~~~oOo~~~~~~~~

Fanart & Video
Link

Toàn viên - Nhiều CP
Link

Boy Girl - Link
Xem các couple boy girl có Diệp ở All Diệp All.

Girl Girl - Link
Để spoiler cho đẹp thôi. Chả có gì để nhìn đâu.

Chính phó

All Diệp All

CP Khác
 
Last edited:

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác
#2
Last edited:

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác
#3
Toàn viên - Nhiều CP

[Toàn viên - Hàn Diệp] Hội papa Long tộc

[Nhiều CP] Aaa Há Miệng! (Dụ Hoàng, Chu Giang, Song Diệp, Song Hoa)
[Nhiều CP] Cho một con (Song Hoa, Chu Tường, Diệp Lam, Dụ Hoàng, Vương Kiều, Đỗ Nhu, Hàn Trương)
[Nhiều CP] Con rối tay (Song Hoa, Vương Phương, Hàn Trương, Dụ Hoàng)
[Nhiều CP] Dạ Hành Đăng (Song Hoa, Tán Tu, Lâm Phương, Dụ Hoàng, Song Quỷ, Chu Tường, Hàn Trương, Lưu Lô)
[Nhiều CP] F4 Bá Đồ mừng Giáng Sinh 2017 (Hàn Trương, Song Hoa, Lâm Phương, Tán Tu)
[Nhiều CP] Hệ Liệt 10cm (Thượng) (Song Hoa, Dụ Hoàng, Phương Vương, Song Quỷ)
[Nhiều CP] Hệ Liệt 10cm (Trung) (Chu Giang, Lâm Phương, Cao Kiều, Hàn Trương)
[Nhiều CP] Hệ Liệt 10cm (Hạ) (Tán Tu, Tiêu Đới, Vu Viễn, Mạc Tranh)
[Nhiều CP] Ký Hiệu Đặc Biệt (Diệp Hoàng, Hàn Trương, Song Hoa)
[Nhiều CP] Lễ thất tịch (Hàn Diệp, Song Hoa, Dụ Hoàng, Lưu Lư, Hạo Tường)
[Nhiều CP] Liên Minh 3 cuồng kiếm (Song Hoa, Lâu Thu, Vu Viễn)
[Nhiều CP] Ngã Rồi (Song Hoa, Dụ Hoàng, Tán Tu)

[Diệp Lam - Song Hoa] Diệp Lam Song Hoa ABO
[Hàn x Tứ đại tâm bẩn] Trạch đấu & Cung đấu
[Hàn Trương - Song Hoa] Chăm bệnh
[Hàn Trương - Song Hoa - Lâm Phương] Chụp ảnh cưới nào
[Lưu Lư - Dụ Hoàng] Tiểu Biệt Học Hư???
[Lưu Lư - Dụ Hoàng] Tức Chết Lão Tử Rồi
[Phương Vương - Hàn Diệp] Phương Đại Đại Xuất Trận ~~~
[Song Hoa - Diệp Lạc] Thả tui ra
[Song Hoa - Toàn viên] Dĩ phụ chi danh (Song Hoa, Tán Tu, Lâm Phương, Hoàng Dụ, Song Quỷ, Chu Tường, Hàn Trương, Lưu Lô)
 
Last edited:

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác
#4
Last edited:

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác
#6
Last edited:

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác
#10
Tán Tu Tán
Tô Mộc Thu & Diệp Tu

[Tán Tu] Ăn kem
[Tán Tu] Mừng sinh nhật
[Tán Tu] Nắm tay
[Tán Tu] Người về đêm gió sương (trong Tổng hợp dou của 篱水)
[Tán Tu] Re:wind (trong Tổng hợp dou của 篱水)
[Tán Tu] Tán linh
[Tán Tu] Trước Khi Trời Sáng
[Tán Tu] Vũ khí hình người Tô Mộc Thu (trong Tổng hợp dou của 篱水)

[Tu Tán] Không chạm tới (trong Tổng hợp dou của 以葬)
[Tu Tán] Tình phu thê (trong Tổng hợp dou của 以葬)

[Tán Tu Tán] Rối Tay
[Tán Tu Tán] Tung Hoành
 
Last edited:

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác
#11
Last edited:

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác
#14
Last edited:

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác
#15
Last edited:

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác
#16
Last edited:

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác
#17
Last edited:

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác
#18
Chu Diệp Chu
Chu Trạch Khải & Diệp Tu
[Chu Diệp] Biểu tình bao (trong Art)
[Chu Diệp] Buộc tóc (trong Art)
[Chu Diệp] Cá tháng tư (trong Art)
[Chu Diệp] Cất giữ (trong Art)
[Chu Diệp] Cầu nguyện or... (trong Art)
[Chu Diệp] Cầu Ôm Ôm
[Chu Diệp] Cầu vồng (trong Art)
[Chu Diệp] Chuyện của hai người bọn họ
[Chu Diệp] Cổ động (trong Art)
[Chu Diệp] Cơm chóa~ (trong Art)
[Chu Diệp] Dỗ dành (trong Art)
[Chu Diệp] Gối ôm (trong Art)
[Chu Diệp] Hậu bối của tôi (R18)
[Chu Diệp] Kem ốc quế lớn như vậy~ (trong Art)
[Chu Diệp] Kem (trong Art)
[Chu Diệp] Kịch bản tuyên truyền~ (trong Art)
[Chu Diệp] Luận làm sao ép chết tổng lý đại thần (trong Art)
[Chu Diệp] Manh (trong Art)
[Chu Diệp] Mềm lòng (trong Art)
[Chu Diệp] Meo (trong Art)
[Chu Diệp] Não bổ là bệnh, phải trị =)) (trong Art)
[Chu Diệp] Nhanh miệng (trong Art)
[Chu Diệp] Nhuộm tóc (trong Art)
[Chu Diệp] Poster (trong Art)
[Chu Diệp] Quảng cáo (trong Art)
[Chu Diệp] Sáng (trong Art)
[Chu Diệp] Sính lễ (trong Art)
[Chu Diệp] Sinh nhật vui vẻ (trong Art)
[Chu Diệp] Tai mèo (trong Art)
[Chu Diệp] Thuốc lá (trong Art)
[Chu Diệp] Tiền Bối, Tiếp Chiêu
[Chu Diệp] Tiểu tỷ tỷ (trong Art)
[Chu Diệp] Toàn thế giới chỉ hai chúng ta đang OOC (trong Art)
[Chu Diệp] Tóc ngố
[Chu Diệp] Tú (trong Art)

[Diệp Chu] Lạc đường
 
Last edited:

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác
#19

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
879
Số lượt thích
6,363
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác
#20
Last edited:

Bình luận bằng Facebook