Toàn Chức Timeline

Lá Mùa Thu

Sinh như Hạ Hoa, tử như Thu Diệp.
Bình luận
1,288
Số lượt thích
36,312
Location
Thanh Đảo
Team
Bá Đồ
#1
Tổng hợp từ nhiều nguồn: Chính văn, các ấn phẩm chính thức từ NXB và tác giả Hồ Điệp Lam, Lofter, Weibo…

1. Có nguồn thông tin cho rằng timeline của bản manhua khác với bản truyện chữ.

2. Năm sinh của thế hệ trẻ rất loạn, khả năng chênh lệch 1 – 3 năm, nhiều cháu có bug tuổi tác chứ không chỉ riêng mình Khưu Phi.

3. Mùa giải thứ 4 khả năng đã bài trừ hạn mức độ tuổi vào Liên minh, do đó năm sinh của thế hệ hoàng kim về sau chỉ mang tính tham khảo.

4. Ngày sinh là chính xác.

Toàn Chức đồ sộ, bản thân ba Bướm cũng chỉnh sửa ngày tháng nhiều lần và… đều bị bắt lỗi. Cho nên bài này khả năng sẽ có sai lầm và thiếu sót, hoan nghênh trao đổi lịch sự. Nếu gặp phải ý kiến khác với tư liệu Lá có, vậy đành chờ khi nào Lá rảnh hơn (dịch xong Toàn Chức chẳng hạn), sẽ xem xét.

Trên là năm sinh, dưới là các sự kiện xảy ra trong các mùa giải. Hình mùa 7 khá dị vì nó là vẽ cho đồng nhân, nhưng Lá cảm thấy nó thể hiện cảm xúc mùa 7 quá chính xác.Năm 1993:

28/09 Ngụy Sâm sinh ra.

Năm 1995:

08/08 Trần Quả sinh ra.

Năm 1996:

31/03 Hàn Văn Thanh sinh ra.
01/05 Lâm Kính Ngôn sinh ra.
21/10 Tô Mộc Thu sinh ra.

Năm 1997:

29/05 Diệp Tu & Diệp Thu sinh ra.

Năm 1998:

24/02 Trương Giai Lạc sinh ra.
17/08 Tôn Triết Bình sinh ra.

Năm 1999:

20/02 Đặng Phục Thăng sinh ra.
28/02 Triệu Dương sinh ra.
06/07 Vương Kiệt Hi sinh ra.
21/11 Dương Thông sinh ra.

Năm 2000:

11/01 Trương Tân Kiệt sinh ra.
10/02 Dụ Văn Châu sinh ra.
18/02 Tô Mộc Tranh sinh ra.
12/05 Lý Diệc Huy sinh ra.
13/05 Lý Hiên sinh ra.
20/05 Điền Sâm sinh ra.
01/06 Trịnh Hiên sinh ra.
23/06 Tiêu Thời Khâm sinh ra.
18/07 Phương Minh Hoa sinh ra.
03/08 Sở Vân Tú sinh ra.
10/08 Hoàng Thiếu Thiên sinh ra.

Năm 2001:

15/01 Bạch Ngôn Phi sinh ra.
19/01 Lý Tấn sinh ra.
04/05 Phương Học Tài sinh ra.
12/05 Lưu Hạo sinh ra.
04/10 Tống Hiểu sinh ra.
20/11 Phương Duệ sinh ra.
24/11 Chu Trạch Khải sinh ra.
22/12 Ngô Vũ Sách sinh ra.

Năm 2002:

23/01 Tần Mục Vân sinh ra.
17/03 Hạ Minh sinh ra.
13/04 Đường Nhu sinh ra.
24/06 Hứa Bân sinh ra.
23/08 Đỗ Minh sinh ra.
22/09 Vu Phong sinh ra.
16/10 Lữ Bạc Viễn sinh ra.
11/11 Giang Ba Đào sinh ra.

Năm 2003:

03/01 An Văn Dật sinh ra.

Năm 2004:

16/04 Đường Hạo sinh ra.
08/07 Trâu Viễn sinh ra.
30/09 Lý Hoa sinh ra.
02/12 Tôn Tường sinh ra.
14/12 Từ Cảnh Hi sinh ra.

Năm 2005:

07/07 Cái Tài Tiệp sinh ra.
12/09 Lưu Tiểu Biệt sinh ra.
14/09 La Tập sinh ra.

Năm 2006:

25/05 Đới Nghiên Kỳ sinh ra.
07/10 Kiều Nhất Phàm sinh ra.

Năm 2007:

15/03 Cao Anh Kiệt sinh ra.

Năm 2008:

01/08 Quách Thiếu sinh ra.
24/08 Tống Kỳ Anh sinh ra.

Năm 2009:

30/11 Lư Hãn Văn sinh ra.Diệp Tu rời nhà bỏ đi vào năm nào không rõ.

Năm 2012:

Mùa hè, Diệp Tu gặp được anh em họ Tô.
Lúc này Diệp Tu và Tô Mộc Thu đều 15 tuổi.

Năm 2013:

Mùa đông, máy chủ 1 của Vinh Quang mở cửa.
Diệp Tu, Tô Mộc Thu, Đào Hiên đều thuộc nhóm người chơi đầu tiên.

Năm 2014:

Mùa đông, máy chủ 2 của Vinh Quang mở cửa.Năm 2015:

Tô Mộc Thu và Diệp Tu ký hợp đồng với Gia Thế.

Mùa hè, Tô Mộc Thu qua đời.

Mùa thu, mùa giải đầu tiên của giải đấu Vinh Quang chuyên nghiệp khai mạc.
– Diệp Thu, Ngô Tuyết Phong (Gia Thế), Hàn Văn Thanh (Bá Đồ), Lý Nghệ Bác (Bá Đồ), Ngụy Sâm (Lam Vũ), Quách Minh Vũ (Hoàng Phong), Lâm Kiệt (Vi Thảo), Trương Giản (Tru Tiên) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 3 của Vinh Quang mở cửa.Năm 2016:

Mùa hè, Gia Thế đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang đầu tiên.
– Á quân: Hoàng Phong.
– MVP: Diệp Thu (Gia Thế).

Mùa thu, mùa giải thứ 2 Vinh Quang bắt đầu.
– Trương Giai Lạc (Bách Hoa), Tôn Triết Bình (Bách Hoa), Phương Sĩ Khiêm (Vi Thảo), Lâm Kính Ngôn (Hô Khiếu), Trương Ích Vỹ (Luân Hồi) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 4 của Vinh Quang mở cửa.Năm 2017:

Mùa hè, Gia Thế đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 2.
– Á quân: Bá Đồ.
– MVP: Diệp Thu (Gia Thế).
– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Trương Giai Lạc & Tôn Triết Bình (Bách Hoa).
– Ngụy Sâm (Lam Vũ) giải nghệ.

Mùa thu, mùa giải thứ 3 Vinh Quang bắt đầu.
– Vương Kiệt Hi (Vi Thảo), Dương Thông (Ba Lẻ Một Độ), Đặng Phục Thăng (không rõ), Trương Vỹ (Bách Hoa), Triệu Dương (Lâm Hải) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 5 của Vinh Quang mở cửa.
– Cập nhật phiên bản mới: Thần Chi Lĩnh Vực. Nâng max level lên 60.Năm 2018:

Mùa xuân, Ngôi Sao Cuối Tuần lần đầu tiên diễn ra.

Mùa hè, Gia Thế đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 3.
– Á quân: Bách Hoa.
– MVP: Diệp Thu (Gia Thế).
– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Trương Giai Lạc & Tôn Triết Bình (Bách Hoa).
– Người mới tốt nhất: Vương Kiệt Hi (Vi Thảo).
– Ngô Tuyết Phong (Gia Thế), Quách Minh Vũ (Hoàng Phong) giải nghệ.

Mùa thu, mùa giải thứ 4 Vinh Quang bắt đầu.
– Trương Tân Kiệt (Bá Đồ), Dụ Văn Châu (Lam Vũ), Tô Mộc Tranh (Gia Thế), Lý Hiên (Hư Không), Điền Sâm (Hoàng Phong), Tiêu Thời Khâm (Lôi Đình), Sở Vân Tú (Yên Vũ), Hoàng Thiếu Thiên (Lam Vũ), Lý Diệc Huy (Vi Thảo), Phương Minh Hoa (Luân Hồi), Trịnh Hiên (Lam Vũ) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 6 của Vinh Quang mở cửa.Năm 2019:

Mùa hè, Bá Đồ đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 4.
– Á quân: Gia Thế.
– MVP: Hàn Văn Thanh (Bá Đồ).
– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Diệp Thu & Tô Mộc Tranh (Gia Thế).
– Người mới tốt nhất: Trương Tân Kiệt (Bá Đồ).
– MVP trận chung kết: Quý Lãnh (Bá Đồ).
– Quý Lãnh, Lý Nghệ Bác (Bá Đồ), Trương Giản (Tru Tiên) giải nghệ, Trương Ích Vỹ chuyển nhượng (đến chiến đội nào không rõ).

Mùa thu, mùa giải thứ 5 Vinh Quang bắt đầu.
– Chu Trạch Khải (Luân Hồi), Phương Duệ (Hô Khiếu), Ngô Vũ Sách (Hư Không), Lý Tấn (Hư Không), Chu Quang Nghĩa (Bá Đồ), Tống Hiểu (Lam Vũ), Lưu Hạo (Gia Thế), Bạch Ngôn Phi (Bá Đồ), Phương Học Tài (Lôi Đình), Nguyễn Vĩnh Bân (Hô Khiếu) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 7 của Vinh Quang mở cửa.
– Cập nhật phiên bản mới: Nâng max level lên 70.Năm 2020:

Mùa hè, Vi Thảo đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 5.
– Á quân: Bách Hoa.
– MVP: Trương Giai Lạc (Bách Hoa).
– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Diệp Thu & Tô Mộc Tranh (Gia Thế).
– Người mới tốt nhất: Chu Trạch Khải (Luân Hồi).
– Tôn Triết Bình (Bách Hoa) giải nghệ, Đặng Phục Thăng (không rõ) chuyển nhượng đến Vi Thảo.

Mùa thu, mùa giải thứ 6 Vinh Quang bắt đầu.
– Hứa Bân (Ba Lẻ Một Độ), Giang Ba Đào (Hạ Vũ), Vu Phong (Lam Vũ), Chu Hiệu Bình (Bách Hoa), Đỗ Minh (Luân Hồi), Lữ Bạc Viễn (Luân Hồi), Hạ Minh (Gia Thế) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 8 của Vinh Quang mở cửa.
– Giang Ba Đào (Hạ Vũ) chuyển nhượng đến Luân Hồi.Năm 2021:

Mùa hè, Lam Vũ đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 6.
– Á quân: Vi Thảo.
– MVP: Hoàng Thiếu Thiên (Lam Vũ).
– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Diệp Thu & Tô Mộc Tranh (Gia Thế).
– Người mới tốt nhất: Vu Phong (Lam Vũ)
– Cổ Thế Minh (Bá Đồ) chuyển nhượng đến Hoàng Phong.

Mùa thu, mùa giải thứ 7 Vinh Quang bắt đầu.
– Tôn Tường (Việt Vân), Đường Hạo (Bách Hoa), Lưu Tiểu Biệt (Vi Thảo), Trâu Viễn (Bách Hoa), Chu Diệp Bách (Vi Thảo), Viên Bách Thanh (Vi Thảo), Dương Hạo Hiên (Hư Không), Từ Cảnh Hi (Lam Vũ), Vương Trạch (Gia Thế), Liễu Phi (Vi Thảo), Lý Hoa (Yên Vũ), Lâm Phong (Lam Vũ) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 9 của Vinh Quang mở cửa.Năm 2022:

Mùa hè, Vi Thảo đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 7.
– Á quân: Bách Hoa.
– MVP: Vương Kiệt Hi (Vi Thảo).
– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Diệp Thu & Tô Mộc Tranh (Gia Thế).
– Người mới tốt nhất: Tôn Tường (Việt Vân).
– Chu Quang Nghĩa (Bá Đồ) chuyển nhượng đến Bách Hoa, Phương Sĩ Khiêm(Vi Thảo), Trương Ích Vỹ (không rõ) giải nghệ.

Mùa thu, mùa giải thứ 8 Vinh Quang bắt đầu.
– Trương Giai Lạc (Bách Hoa) giải nghệ.
– Kiều Nhất Phàm (Vi Thảo), Cao Anh Kiệt (Vi Thảo), Tiêu Vân (Vi Thảo), Đới Nghiên Kỳ (Lôi Đình), Triệu Vũ Triết (Hô Khiếu), Lý Viễn (Lam Vũ), Vu Niệm (Luân Hồi), Hà Vỹ Đường (Hoàng Phong) ra mắt.

Mùa đông, Diệp Thu (Gia Thế) giải nghệ, Tôn Tường (Việt Vân) chuyển nhượng đến Gia Thế.
– Máy chủ 10 của Vinh Quang mở cửa.Năm 2023:

Mùa xuân, vòng bảng tính điểm kết thúc, Gia Thế bị loại khỏi Liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp.

Mùa hè, Luân Hồi đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 8.
– Á quân: Lam Vũ.
– MVP: Chu Trạch Khải (Luân Hồi).
– Vua solo: Lưu Tiểu Biệt (Vi Thảo).
– 1 Hit Về Làng: Hoàng Thiếu Thiên (Lam Vũ).
– Người thứ 6 tốt nhất: Lỗ Dịch Ninh (Yên Vũ).
– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Lý Hiên & Ngô Vũ Sách (Hư Không).
– Người mới tốt nhất: Triệu Vũ Triết (Hô Khiếu).
– Trương Giai Lạc quay về Liên minh, gia nhập Bá Đồ, Lâm Kính Ngôn (Hô Khiếu) chuyển nhượng đến Bá Đồ, Đặng Phục Thăng (Vi Thảo) giải nghệ, Hứa Bân (Ba Lẻ Một Độ) chuyển nhượng đến Vi Thảo, Lý Diệc Huy (Vi Thảo) chuyển nhượng đến Ba Lẻ Một Độ, Cổ Thế Minh (Hoàng Phong) chuyển nhượng đến Hư Không, Tiêu Thời Khâm (Lôi Đình) chuyển nhượng đến Gia Thế, Hạ Minh (Gia Thế) chuyển nhượng đến Lôi Đình, Lưu Hạo (Gia Thế) chuyển nhượng đến Lôi Đình, Vu Phong (Lam Vũ) chuyển nhượng đến Bách Hoa, Quách Dương (Gia Thế) chuyển nhượng đến Hô Khiếu, Đường Hạo (Bách Hoa) chuyển nhượng đến Hô Khiếu.

Mùa thu, mùa giải thứ 9 Vinh Quang bắt đầu.
– Gia Thế và Hưng Hân cùng lúc tham gia vòng khiêu chiến.
– Nghĩa Trảm được xét duyệt gia nhập Liên minh.
– Lư Hãn Văn (Lam Vũ), Cái Tài Tiệp (Hư Không), Lâu Quan Ninh (Nghĩa Trảm), Cố Tịch Dạ (Nghĩa Trảm), Chung Diệp Ly (Nghĩa Trảm), Trâu Vân Hải (Nghĩa Trảm), Văn Khách Bắc (Nghĩa Trảm), Tần Mục Vân (Bá Đồ), Trương Kỳ (Lôi Đình) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 11 của Vinh Quang mở cửa.
– Phiên bản mới cập nhật: Nâng max level lên 75.
– Thư Khả Hân (Yên Vũ), Thư Khả Di (Yên Vũ) ra mắt.Năm 2024:

Mùa xuân, Hưng Hân đoạt quán quân vòng khiêu chiến.

Mùa hè, Luân Hồi đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 9.
– Á quân: Bá Đồ.
– MVP: Chu Trạch Khải (Luân Hồi).
– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Lý Hiên & Ngô Vũ Sách (Hư Không).
– Tân binh tốt nhất: Lư Hãn Văn (Lam Vũ).
– Triệu Dương (Lâm Hải) giải nghệ, Tiêu Thời Khâm (Gia Thế) chuyển nhượng về Lôi Đình, Trương Gia Hưng (Gia Thế) chuyển nhượng đến Lôi Đình, Lâm Phong (Lam Vũ) chuyển nhượng đến Hô Khiếu, Phương Duệ (Hô Khiếu) và Tô Mộc Tranh (Gia Thế) chuyển nhượng đến Hưng Hân, Vương Trạch (Gia Thế), Hạ Minh (Gia Thế) và Thân Kiến (Gia Thế) chuyển nhượng đến Thần Thoại, Lưu Hạo (Lôi Đình) chuyển nhượng đến Hô Khiếu, Tôn Tường (Gia Thế) chuyển nhượng đến Luân Hồi, Lỗ Dịch Ninh (Yên Vũ) chuyển nhượng đến Lôi Đình.

Mùa thu, mùa giải thứ 10 Vinh Quang bắt đầu.
– Hưng Hân với tư cách quán quân vòng khiêu chiến và Thần Thoại với tư cách xét duyệt cùng gia nhập Liên minh.
– Tôn Triết Bình quay về Liên minh, gia nhập Nghĩa Trảm.
– Đường Nhu (Hưng Hân), Bao Vinh Hưng (Hưng Hân), La Tập (Hưng Hân), An Văn Dật (Hưng Hân), Mạc Phàm (Hưng Hân), Tống Kỳ Anh (Bá Đồ), Tằng Tín Nhiên (Bách Hoa), Mễ Tu Viễn (Lôi Đình), Lý Cửu (Hạ Vũ), Hướng Nguyên Vỹ (Thần Thoại), Giả Hưng (Thần Thoại), Quách Thiếu (Thần Thoại) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 12 của Vinh Quang mở cửa.
– Bạch Thứ chuyển nhượng đến Ba Lẻ Một Độ.Ngày sinh một số nhân vật không rõ tuổi:

Phan Lâm 29/01
Bao Vinh Hưng 11/02
Chung Diệp Ly 05/03
Bạch Thứ 25/03
Thư Khả Hân 02/04
Thư Khả Di 02/04
Trâu Vân Hải 27/04
Hạ Trọng Thiên 16/05
Lâu Quan Ninh 20/05
Quách Minh Vũ 10/06
Phương Thế Kính 28/06
Văn Khách Bắc 30/06
Phùng Hiến Quân 02/07
Đường Thư Sâm 04/07
Ngũ Thần 18/07
Khưu Phi 21/09
Đào Hiên 28/09
Lý Nghệ Bác 01/10
Cố Tịch Dạ 03/10
Quan Dung Phi 29/10
Mạc Phàm 30/10
Ngô Tuyết Phong 08/11
Phương Sĩ Khiêm 09/11
Hứa Bác Viễn (Lam Hà) 14/12
Thường Tiên 17/12.
 
Last edited by a moderator:

ba0nhoc1232

Gà con lon ton
Bình luận
2
Số lượt thích
1
#2
Mùa đông, máy chủ 11 của Vinh Quang mở cửa.
– Phiên bản mới cập nhật: Nâng max level lên 75.
– Thư Khả Hân (Yên Vũ), Thư Khả Di (Yên Vũ) ra mắt, Lỗ Dịch Ninh (Yên Vũ) chuyển nhượng đến Lôi Đình.
máy chủ 10 L ơi
 

Aki

Người chơi công hội
Bình luận
214
Số lượt thích
365
Location
Đâu đó trên thế giới
Fan não tàn của
Hàn đội và Diệp ma!!!!!!>^<
#4
Tổng hợp từ nhiều nguồn: Chính văn, các ấn phẩm chính thức từ NXB và tác giả Hồ Điệp Lam, Lofter, Weibo…

1. Có nguồn thông tin cho rằng timeline của bản manhua khác với bản truyện chữ.
2. Năm sinh của thế hệ trẻ rất loạn, khả năng chênh lệch 1 – 3 năm, nhiều cháu có bug tuổi tác chứ không chỉ riêng mình Khưu Phi.
3. Mùa giải thứ 4 khả năng đã bài trừ hạn mức độ tuổi vào liên minh, do đó năm sinh của thế hệ hoàng kim về sau chỉ mang tính tham khảo.
4. Ngày sinh là chính xác.

Toàn Chức đồ sộ, bản thân ba Bướm cũng chỉnh sửa ngày tháng nhiều lần và… đều bị bắt lỗi. Cho nên bài này khả năng sẽ có sai lầm và thiếu sót, hoan nghênh trao đổi lịch sự. Nếu gặp phải ý kiến khác với tư liệu Lá có, vậy đành chờ khi nào Lá rảnh hơn (dịch xong Toàn Chức chẳng hạn), sẽ xem xét.

Trên là năm sinh, dưới là các sự kiện xảy ra trong các mùa giải. Hình mùa 7 khá dị vì nó là vẽ cho đồng nhân, nhưng Lá cảm thấy nó thể hiện cảm xúc mùa 7 quá chính xác.


Lá Mùa ThuNăm 1993:

28/09 Ngụy Sâm sinh ra.

Năm 1995:

08/08 Trần Quả sinh ra.

Năm 1996:

31/03 Hàn Văn Thanh sinh ra.
01/05 Lâm Kính Ngôn sinh ra.
21/10 Tô Mộc Thu sinh ra.

Năm 1997:

29/05 Diệp Tu & Diệp Thu sinh ra.

Năm 1998:

24/02 Trương Giai Lạc sinh ra.
17/08 Tôn Triết Bình sinh ra.
21/11 Dương Thông sinh ra.

Năm 1999:

20/02 Đặng Phục Thăng sinh ra.
28/02 Triệu Dương sinh ra.
06/07 Vương Kiệt Hi sinh ra.

Năm 2000:

11/01 Trương Tân Kiệt sinh ra.
10/02 Dụ Văn Châu sinh ra.
18/02 Tô Mộc Tranh sinh ra.
12/05 Lý Diệc Huy sinh ra.
13/05 Lý Hiên sinh ra.
20/05 Điền Sâm sinh ra.
01/06 Trịnh Hiên sinh ra.
23/06 Tiêu Thời Khâm sinh ra.
18/07 Phương Minh Hoa sinh ra.
03/08 Sở Vân Tú sinh ra.
10/08 Hoàng Thiếu Thiên sinh ra.

Năm 2001:

15/01 Bạch Ngôn Phi sinh ra.
19/01 Lý Tấn sinh ra.
04/05 Phương Học Tài sinh ra.
12/05 Lưu Hạo sinh ra.
04/10 Tống Hiểu sinh ra.
20/11 Phương Duệ sinh ra.
24/11 Chu Trạch Khải sinh ra.
22/12 Ngô Vũ Sách sinh ra.

Năm 2002:

23/01 Tần Mục Vân sinh ra.
17/03 Hạ Minh sinh ra.
13/04 Đường Nhu sinh ra.
24/06 Hứa Bân sinh ra.
23/08 Đỗ Minh sinh ra.
22/09 Vu Phong sinh ra.
16/10 Lữ Bạc Viễn sinh ra.
11/11 Giang Ba Đào sinh ra.

Năm 2003:

03/01 An Văn Dật sinh ra.

Năm 2004:

16/04 Đường Hạo sinh ra.
08/07 Trâu Viễn sinh ra.
30/09 Lý Hoa sinh ra.
02/12 Tôn Tường sinh ra.
14/12 Từ Cảnh Hi sinh ra.

Năm 2005:

07/07 Cái Tài Tiệp sinh ra.
12/09 Lưu Tiểu Biệt sinh ra.
14/09 La Tập sinh ra.

Năm 2006:

25/05 Đới Nghiên Kỳ sinh ra.
07/10 Kiều Nhất Phàm sinh ra.

Năm 2007:

15/03 Cao Anh Kiệt sinh ra.

Năm 2008:

01/08 Quách Thiếu sinh ra.
24/08 Tống Kỳ Anh sinh ra.

Năm 2009:

30/11 Lư Hãn Văn sinh ra.Diệp Tu rời nhà bỏ đi vào năm nào không rõ.

Năm 2012:

Mùa hè, Diệp Tu gặp được anh em họ Tô.
Lúc này Diệp Tu và Tô Mộc Thu đều 15 tuổi.

Năm 2013:

Mùa đông, máy chủ 1 của Vinh Quang mở cửa.
Diệp Tu, Tô Mộc Thu, Đào Hiên đều thuộc nhóm người chơi đầu tiên.

Năm 2014:

Mùa đông, máy chủ 2 của Vinh Quang mở cửa.Năm 2015:

Tô Mộc Thu và Diệp Tu ký hợp đồng với Gia Thế.

Mùa hè, Tô Mộc Thu qua đời.

Mùa thu, mùa giải đầu tiên của giải đấu Vinh Quang chuyên nghiệp khai mạc.
– Diệp Thu, Ngô Tuyết Phong (Gia Thế), Hàn Văn Thanh (Bá Đồ), Ngụy Sâm (Lam Vũ), Quách Minh Vũ (Hoàng Phong), Trương Giản (Tru Tiên) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 3 của Vinh Quang mở cửa.Năm 2016:

Mùa hè, Gia Thế đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang đầu tiên.
– Á quân: Hoàng Phong.
– MVP: Diệp Thu (Gia Thế).

Mùa thu, mùa giải thứ 2 Vinh Quang bắt đầu.
– Trương Giai Lạc (Bách Hoa), Tôn Triết Bình (Bách Hoa), Lâm Kính Ngôn (Hô Khiếu), Trương Ích Vỹ (Luân Hồi) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 4 của Vinh Quang mở cửa.Năm 2017:

Mùa hè, Gia Thế đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 2.
– Á quân: Bá Đồ.
– MVP: Diệp Thu (Gia Thế).
– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Trương Giai Lạc & Tôn Triết Bình (Bách Hoa).
– Ngụy Sâm (Lam Vũ) giải nghệ.

Mùa thu, mùa giải thứ 3 Vinh Quang bắt đầu.
– Vương Kiệt Hi (Vi Thảo), Dương Thông (Ba Lẻ Một Độ), Đặng Phục Thăng (không rõ), Trương Vỹ (Bách Hoa), Triệu Dương (Lâm Hải) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 5 của Vinh Quang mở cửa.
– Cập nhật phiên bản mới: Thần Chi Lĩnh Vực. Nâng max level lên 60.Năm 2018:

Mùa xuân, Ngôi Sao Cuối Tuần lần đầu tiên diễn ra.

Mùa hè, Gia Thế đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 3.
– Á quân: Bách Hoa.
– MVP: Diệp Thu (Gia Thế).
– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Trương Giai Lạc & Tôn Triết Bình (Bách Hoa).
– Người mới tốt nhất: Vương Kiệt Hi (Vi Thảo).
– Ngô Tuyết Phong (Gia Thế), Quách Minh Vũ (Hoàng Phong) giải nghệ.

Mùa thu, mùa giải thứ 4 Vinh Quang bắt đầu.
– Trương Tân Kiệt (Bá Đồ), Dụ Văn Châu (Lam Vũ), Tô Mộc Tranh (Gia Thế), Lý Hiên (Hư Không), Điền Sâm (Hoàng Phong), Tiêu Thời Khâm (Lôi Đình), Sở Vân Tú (Yên Vũ), Hoàng Thiếu Thiên (Lam Vũ), Lý Diệc Huy (Vi Thảo), Phương Minh Hoa (Luân Hồi), Trịnh Hiên (Lam Vũ) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 6 của Vinh Quang mở cửa.Năm 2019:

Mùa hè, Bá Đồ đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 4.
– Á quân: Gia Thế.
– MVP: Hàn Văn Thanh (Bá Đồ).
– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Diệp Thu & Tô Mộc Tranh (Gia Thế).
– Người mới tốt nhất: Trương Tân Kiệt (Bá Đồ).
– MVP trận chung kết: Quý Lãnh (Bá Đồ).
– Quý Lãnh, Lý Nghệ Bác (Bá Đồ), Trương Giản (Tru Tiên) giải nghệ, Trương Ích Vỹ chuyển nhượng (đến chiến đội nào không rõ).

Mùa thu, mùa giải thứ 5 Vinh Quang bắt đầu.
– Chu Trạch Khải (Luân Hồi), Phương Duệ (Hô Khiếu), Ngô Vũ Sách (Hư Không), Lý Tấn (Hư Không), Chu Quang Nghĩa (Bá Đồ), Tống Hiểu (Lam Vũ), Lưu Hạo (Gia Thế), Bạch Ngôn Phi (Bá Đồ), Phương Học Tài (Lôi Đình), Nguyễn Vĩnh Bân (Hô Khiếu) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 7 của Vinh Quang mở cửa.
– Cập nhật phiên bản mới: Nâng max level lên 70.Năm 2020:

Mùa hè, Vi Thảo đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 5.
– Á quân: Bách Hoa.
– MVP: Trương Giai Lạc (Bách Hoa).
– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Diệp Thu & Tô Mộc Tranh (Gia Thế).
– Người mới tốt nhất: Chu Trạch Khải (Luân Hồi).
– Tôn Triết Bình (Bách Hoa) giải nghệ, Đặng Phục Thăng (không rõ) chuyển nhượng đến Vi Thảo.

Mùa thu, mùa giải thứ 6 Vinh Quang bắt đầu.
– Hứa Bân (Ba Lẻ Một Độ), Giang Ba Đào (Hạ Võ), Vu Phong (Lam Vũ), Chu Hiệu Bình (Bách Hoa), Đỗ Minh (Luân Hồi), Lữ Bạc Viễn (Luân Hồi), Hạ Minh (Gia Thế) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 8 của Vinh Quang mở cửa.
– Giang Ba Đào (Hạ Võ) chuyển nhượng đến Luân Hồi.Năm 2021:

Mùa hè, Lam Vũ đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 6.
– Á quân: Vi Thảo.
– MVP: Hoàng Thiếu Thiên (Lam Vũ).
– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Diệp Thu & Tô Mộc Tranh (Gia Thế).
– Người mới tốt nhất: Vu Phong (Lam Vũ)
– Cổ Thế Minh (Bá Đồ) chuyển nhượng đến Hoàng Phong.

Mùa thu, mùa giải thứ 7 Vinh Quang bắt đầu.
– Tôn Tường (Việt Vân), Đường Hạo (Bách Hoa), Lưu Tiểu Biệt (Vi Thảo), Trâu Viễn (Bách Hoa), Chu Diệp Bách (Vi Thảo), Viên Bách Thanh (Vi Thảo), Dương Hạo Hiên (Hư Không), Từ Cảnh Hi (Lam Vũ), Vương Trạch (Gia Thế), Liễu Phi (Vi Thảo), Lý Hoa (Yên Vũ), Lâm Phong (Lam Vũ) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 9 của Vinh Quang mở cửa.Năm 2022:

Mùa hè, Vi Thảo đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 7.
– Á quân: Bách Hoa.
– MVP: Vương Kiệt Hi (Vi Thảo).
– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Diệp Thu & Tô Mộc Tranh (Gia Thế).
– Người mới tốt nhất: Tôn Tường (Việt Vân).
– Chu Quang Nghĩa (Bá Đồ) chuyển nhượng đến Bách Hoa, Phương Sĩ Khiêm(Vi Thảo), Trương Ích Vỹ (không rõ) giải nghệ.

Mùa thu, mùa giải thứ 8 Vinh Quang bắt đầu.
– Trương Giai Lạc (Bách Hoa) giải nghệ.
– Kiều Nhất Phàm (Vi Thảo), Cao Anh Kiệt (Vi Thảo), Tiêu Vân (Vi Thảo), Đới Nghiên Kỳ (Lôi Đình), Trương Kỳ (Lôi Đình), Triệu Vũ Triết (Hô Khiếu), Lý Viễn (Lam Vũ), Vu Niệm (Luân Hồi), Hà Vỹ Đường (Hoàng Phong) ra mắt.

Mùa đông, Diệp Thu (Gia Thế) giải nghệ, Tôn Tường (Việt Vân) chuyển nhượng đến Gia Thế.
– Máy chủ 10 của Vinh Quang mở cửa.Năm 2023:

Mùa xuân, vòng bảng tính điểm kết thúc, Gia Thế bị loại khỏi liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp.

Mùa hè, Luân Hồi đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 8.
– Á quân: Lam Vũ.
– MVP: Chu Trạch Khải (Luân Hồi).
– Vua solo: Lưu Tiểu Biệt (Vi Thảo).
– 1 Hit Về Làng: Hoàng Thiếu Thiên (Lam Vũ).
– Người thứ 6 tốt nhất: Lỗ Dịch Ninh (Yên Vũ).
– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Lý Hiên & Ngô Vũ Sách (Hư Không).
– Người mới tốt nhất: Triệu Vũ Triết (Hô Khiếu).
– Trương Giai Lạc quay về liên minh, gia nhập Bá Đồ, Lâm Kính Ngôn (Hô Khiếu) chuyển nhượng đến Bá Đồ, Đặng Phục Thăng (Vi Thảo) giải nghệ, Hứa Bân (Ba Lẻ Một Độ) chuyển nhượng đến Vi Thảo, Lý Diệc Huy (Vi Thảo) chuyển nhượng đến Ba Lẻ Một Độ, Cổ Thế Minh (Hoàng Phong) chuyển nhượng đến Hư Không, Tiêu Thời Khâm (Lôi Đình) chuyển nhượng đến Gia Thế, Hạ Minh (Gia Thế) chuyển nhượng đến Lôi Đình, Lưu Hạo (Gia Thế) chuyển nhượng đến Lôi Đình, Vu Phong (Lam Vũ) chuyển nhượng đến Bách Hoa, Quách Dương (Gia Thế) chuyển nhượng đến Hô Khiếu, Đường Hạo (Bách Hoa) chuyển nhượng đến Hô Khiếu.

Mùa thu, mùa giải thứ 9 Vinh Quang bắt đầu.
– Gia Thế và Hưng Hân cùng lúc tham gia vòng khiêu chiến.
– Lư Hãn Văn (Lam Vũ), Cái Tài Tiệp (Hư Không), Lâu Quan Ninh (Nghĩa Trảm), Cố Tịch Dạ (Nghĩa Trảm), Chung Diệp Ly (Nghĩa Trảm), Trâu Vân Hải (Nghĩa Trảm), Văn Khách Bắc (Nghĩa Trảm), Tần Mục Vân (Bá Đồ) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 11 của Vinh Quang mở cửa.
– Phiên bản mới cập nhật: Nâng max level lên 75.
– Thư Khả Hân (Yên Vũ), Thư Khả Di (Yên Vũ) ra mắt, Lỗ Dịch Ninh (Yên Vũ) chuyển nhượng đến Lôi Đình.

Ngày sinh một số nhân vật không rõ tuổi:

Phan Lâm 29/01
Bao Vinh Hưng 11/02
Chung Diệp Ly 05/03
Bạch Thứ 25/03
Thư Khả Hân 02/04
Thư Khả Di 02/04
Trâu Vân Hải 27/04
Hạ Trọng Thiên 16/05
Lâu Quan Ninh 20/05
Quách Minh Vũ 10/06
Phương Thế Kính 28/06
Văn Khách Bắc 30/06
Phùng Hiến Quân 02/07
Đường Thư Sâm 04/07
Ngũ Thần 18/07
Khưu Phi 21/09
Đào Hiên 28/09
Lý Nghệ Bác 01/10
Cố Tịch Dạ 03/10
Quan Dung Phi 29/10
Mạc Phàm 30/10
Ngô Tuyết Phong 08/11
Phương Sĩ Khiêm 09/11
Thường Tiên 17/12.
Sao đọc timeline thôi mà đau tym quá ;;-;;
 

Vương papa

Farm exp kiếm sống
Hội Tự Sát
Bình luận
43
Số lượt thích
129
Fan não tàn của
Vương đội ò.Ó
#5
Năm 1999:

06/07 Vương Kiệt Hi sinh ra.
Hẳn là hơn Vương đội "tận" 1 tuổi (;_;
Cứ nghĩ đến bây giờ mới đang là mùa giải thứ 3 của Liên Minh mà tim tui đau quá men (つд⊂)
 
Last edited:

Koi

Gà con tiến hóa
Bình luận
14
Số lượt thích
22
#6
Chị Lá ơi, mùa giải thứ nhất Lâm Kiệt (Vi Thảo) ra mắt, mùa giải thứ hai Phương Sĩ Khiêm (Vi Thảo) ra mắt ạ.
(Nguồn: Đỉnh Vinh Quang chương 7, thời điểm: kết thúc mùa giải thứ 2. Trích từ: Đỉnh Vinh Quang – Chương 07
- Chi tiết về Phương Sĩ Khiêm:
"Tân nhân của chiến đội Vi Thảo trong mùa giải trước, vừa ra mắt lập tức nhận được vị trí trị liệu chủ lực. Nếu như không phải Bách Hoa song hạch Tôn Triết Bình Trương Giai Lạc dẫn chiến đội Bách Hoa quét sạch liên minh, hắn chắc chắn chính là tuyển thủ làm mọi người sáng mắt nhất."
- Chi tiết về Lâm Kiệt:
"“Anh làm đội trưởng Vi Thảo hai năm.” Anh không quay đầu lại, chỉ đứng đó nói.")
 

Lá Mùa Thu

Sinh như Hạ Hoa, tử như Thu Diệp.
Bình luận
1,288
Số lượt thích
36,312
Location
Thanh Đảo
Team
Bá Đồ
#7
Chị Lá ơi, mùa giải thứ nhất Lâm Kiệt (Vi Thảo) ra mắt, mùa giải thứ hai Phương Sĩ Khiêm (Vi Thảo) ra mắt ạ.
(Nguồn: Đỉnh Vinh Quang chương 7, thời điểm: kết thúc mùa giải thứ 2. Trích từ: Đỉnh Vinh Quang – Chương 07
- Chi tiết về Phương Sĩ Khiêm:
"Tân nhân của chiến đội Vi Thảo trong mùa giải trước, vừa ra mắt lập tức nhận được vị trí trị liệu chủ lực. Nếu như không phải Bách Hoa song hạch Tôn Triết Bình Trương Giai Lạc dẫn chiến đội Bách Hoa quét sạch liên minh, hắn chắc chắn chính là tuyển thủ làm mọi người sáng mắt nhất."
- Chi tiết về Lâm Kiệt:
"“Anh làm đội trưởng Vi Thảo hai năm.” Anh không quay đầu lại, chỉ đứng đó nói.")
Cám ơn bạn nha, đã bổ sung :love::love::love:
 
Số lượt thích: Koi

Tử Nhạn

Người chơi công hội
Bình luận
398
Số lượt thích
542
Team
Hưng Hân
Fan não tàn của
Diệp Tu, Hàn Văn Thanh, Lá Mùa Thu
#8
Năm 1996:
21/10 Tô Mộc Thu sinh ra.
Năm 1997:
29/05 Diệp Tu & Diệp Thu sinh ra.
Năm 2012:
Mùa hè, Diệp Tu gặp được anh em họ Tô.
Lúc này Diệp Tu và Tô Mộc Thu đều 15 tuổi
Chỗ này Thu phải hơn Tu chứ Lá? Hay là do Thu chưa...tới (đủ) tháng? :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
 

Tử Nhạn

Người chơi công hội
Bình luận
398
Số lượt thích
542
Team
Hưng Hân
Fan não tàn của
Diệp Tu, Hàn Văn Thanh, Lá Mùa Thu
#9
Á! Nhầm! Lúc gặp nhau là mùa hè nên Tu với Thu bằng tuổi là đúng rồi! Sorry Lá! :p
 

Tương Du

Farm exp kiếm sống
Bình luận
70
Số lượt thích
157
Location
Công hội Hoàng Phong
Team
Lam Vũ
Fan não tàn của
Gia Thế
#10
Phương Minh Hoa ít tuổi quá, ông có gia đình rùi mà
 

Bình luận bằng Facebook