[WangJieXi's Birthday 2019][Vương Kiệt Hi] Màu của Vi Thảo

Katakara

Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
286
Số lượt thích
2,030
Location
Nơi nào xa xa ấy
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp, Dụ Hoàng, Song Hoa, và các couple khác
#1
[Vương Kiệt Hi]
Màu của Vi Thảo


Doujinshi Toàn chức cao thủ
Nguồn: Nakoluy
Dịch & Edit: Katakara

Tên do người edit tự đặt.
Dou được dịch với sự đồng ý của tác giả.

 

Bình luận bằng Facebook