[WangJieXi's Birthday 2019][Vương Kiệt Hi] Diệt cá

Phong1947

Farm exp kiếm sống
Bình luận
19
Số lượt thích
120
Location
TP.HCM
#1
[Vương Kiệt Hi]
Diệt cá


Doujinshi Toàn chức cao thủ​

Nguồn: lele3089
Dịch & Edit: Phong

Tên do người edit tự đặt.
Dou được dịch với sự đồng ý của tác giả.Lời tác giả:
"Kiệt Hi, con làm khó dễ con cá của chúng ta chi vậy."
"Ai ai, con cảm thấy, cảm thấy hôm nay chưa diệt trừ con cá này, ngày sau tất có đại họa"
Chú thích của Phong:
"Đạo bất đồng bất tương vi mưu" - Ý nói người không cùng quan điểm, chí hướng thì không thể nói chuyện, thương lượng hay đàm đạo được.
 

Kiseki

Dân thường Máy Chủ 10
Thần Lĩnh
Bình luận
20
Số lượt thích
68
Team
Lam Vũ
Fan não tàn của
Dụ Hoàng aaaaaaaa!!!!!!!!
#2
Không hổ là đối thủ truyền kiếp, Vương đội từ nhỏ đã căm thù loài cá
 

Bình luận bằng Facebook