[Toàn Viên] Nhật ký Địa Phủ

Niêm Hoa Nhất Tiếu

Người chơi công hội
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
28
Số lượt thích
354
Location
Hanoi
Team
Hưng Hân
Fan não tàn của
Diệp Tranh, Hàn Diệp, Dụ Hoàng
#1
NHẬT KÝ ĐỊA PHỦ
Trans: Min - Niêm Hoa Nhất Tiếu
Edit: Đun
Source: lazy
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup khi chưa có sự đồng ý. Cảm ơn. 

Gingitsune

Phán quan Tự Sát, Phong Đô đại quái
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Facts & Quotes
Bình luận
604
Số lượt thích
4,210
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Diệp All mới là vương đạo!!! Hàn All muôn năm!!!
#2
Yaaaaaaaaaaaa!!!! Hắc Bạch vo thường quá soái!!!
Còn Hàn đại vương nữa, ư ư ư!! Long bào mặc nhìn soái quá, uuuuuuu!!!!!
 

Bình luận bằng Facebook